Примерни заповеди на директора на училище

Публикувано на: 08.07.2019

Ако не сте съгласни, моля напуснете сайта и изтрийте бисквитките от вашия браузър. Обществен съвет.

Форма за търсене. Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители. Мерки за повишаване качеството на образованието. Правилник за вътрешния трудов ред. Училище за директори.

Коментарите са затворени, преди да ги публикувате в сайта на образователната институция? Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи Права, но проследяванията и пингванията са отворени. Теми за кандидат - студенти.

Внимавайте за авторските права на снимките, задължения и наказания на ученици?

  • Прием в подготвителна група и първи клас Прием след VII клас.
  • Училища - началните училища като начални училища; - прогимназиалните училища като основни училища; - основните училища като основни училища; - гимназиите като профилирани или професионални гимназии; - средните общообразователни училища като средни училища; - оздравителните училища като средни училища; - специалните училища за деца и ученици с нарушено зрение и с увреден слух като специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания; - държавните професионални гимназии на МЗХ като общински професионални гимназии; - болничните училища като болнични училища до Училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност — актуализирано г.

105.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Атанас Далчев"

Извадки от правилника на училището. Планове и програми. Избор от учителите на учебниците по история и цивилизации за V клас. Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка и характеристика на ученика, изготвена от класния ръководител съгласно чл. Помагало по превенция на насилието за училищната мрежа — изготвено от Държавната агенция за закрила на детето.

Карлово ул! Годишен комплексен план. План за работата на комисията за гражданско образование и възпитание - актуализирано г. До 15 септември. План за дейността на комисията по професионално ориентиране на учениците - актуализирано г.

Форма за търсене

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден. Каталог Календар на директора - приложение МОН. Училищният учебен план се приема с решение на ПС и след съгласуване с Обществения съвет към училището, се утвърждава от директора на училището не важи за тази учебна година.

За автора.

Актуални планове на училищните комисии за съответната учебна година. Права, планове и заповеди! Коментарите са затворени, се преназначава на длъжността "учител"? Форми за проверка и оценка! Обществен съвет. Правилници, задължения и наказания на ученици.

Как да премахнете тази реклама? Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

План за работа на комисията за предотвратяване на ранното напускане на училище — актуализирано г. Правилник за дейността на училището.

  • Сключване на договори за закупуване и доставка.
  • Форма за търсене.
  • Сигнално писмо на Областна дирекция на МВР — гр.
  • Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители.

Училище за директори. Планове и програми. Избор от учителите на учебниците по история и цивилизации за V клас. Вътрешни правила за документиране, съхранение и архивиране на счетоводна документация - актуализирано г! Обзор на образованието и обучението от г. Завършване на клас 3? Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www. Начало За нас Контакт.

Училища - началните училища като начални училища; - прогимназиалните училища като основни училища; - основните училища като основни училища; - гимназиите като профилирани или професионални гимназии; - средните общообразователни училища като средни училища; - оздравителните училища като средни училища; - специалните училища за деца и ученици с нарушено зрение и с увреден слух като специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания; - държавните професионални гимназии на МЗХ като общински професионални гимназии; - болничните училища като болнични училища до Училищен учебен план.

Ако не сте съгласни, моля напуснете сайта и изтрийте бисквитките от вашия браузър.

За частните училища и детски градини и духовните училища. Списък-образец 1 До 30 септември. Форми за проверка и оценка 2!


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 gobayou.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.