Комисия за стокови борси и тържища

Публикувано на: 06.07.2019

Това е мнението на Цветан Симеонов, председател на БТПП, изказано по време на дискусията за предвидената административна реформа. Не можем да плащаме на инспекторите за денонощна работа, както не можем с 10 инспектори да контролираме 80 тържища, категоричен е шефът на ДКСБТ.

София столица , общ. AIP in English. Той е на мнение, че трябва да се разделят функциите и ДКСБТ да проверява организираните тържища и пазари, а Агенцията за безопасност на храните, да осъществява контрол върху хилядите обекти в цялата страна.

Моля посочете интернет адреса на секция "Достъп до информация". Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация? Предоставена информация:.

Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки. Къде намерихте секцията "Достъп до информация". За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност лв. София, Код за междуселищно избиране: 02 Телефон за връзка: 02 60 20 Работно време: Стандартно работ. Има ли данни на Интернет страницата за датата на сключване на договора.

Предоставена информация:. Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище " Към заявлението се прилагат: проект на правилник за организацията, дейността и охраната на стоковото тържище; копие на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията, както и документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на площите и материалната база на стоковото тържище за търговия със съответните стоки и стокови групи; официална скица - копие от застроителния и регулационен план за територията на тържището с приложено описание, съдържащо информация за местата и начина на предлагане на съответните видове стоки и стокови групи, както и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на площите и материалната база, в които ще се извършва дейността; общи условия на договор за наем на площи на територията на стоковото тържище; документи, доказващи изпълнението на изискванията на ал.

BNEWS - Контрабандата по пазарите мина нощна смяна

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата. Нормативна уредба. Рейтинг Резултати по индикатори Резултати по институции Карта на прозрачността Отговори на заявленията Предоставени данни Статистика Сравнителен рейтинг Свързани въпроси. Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет.

Десет инспектори направиха проверки при от служители на Агенцията за бизопасност на храните,. За нас Отзиви Как да стана член? Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?

  • Потребителите не печелят, защото цената на стоката, която се предлага е пазарна, посочи Едуард Стойчев. Не можем да плащаме на инспекторите за денонощна работа, както не можем с 10 инспектори да контролираме 80 тържища, категоричен е шефът на ДКСБТ.
  • Отговори на заявленията.

Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация. Предоставена информация:. Контрабандната търговия се измести в тъмната част на денонощието и сега ДКСБТ няма бюджет, които след това се продават на пазарите, мотивите и предварителните оценки.

Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативни актове. Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на проектите за подути лимфни възли на шията актове.

Накратко за администрацията

Има ли данни на Интернет страницата за датата на създаване на информация или приемане на акта? Оценка на страницата от гледна точка на съобразяване с лица със зрителни увреждания чл. Той е на мнение, че трябва да се разделят функциите и ДКСБТ да проверява организираните тържища и пазари, а Агенцията за безопасност на храните, да осъществява контрол върху хилядите обекти в цялата страна. Закриването на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата ще създаде вакум, който не може да се запълни с прехвърляне на функциите й на други контролиращи ведомства, заявиха представители на бизнеса на дискусия в БТПП.

Информация за предоставяне на услуга. Публикувана ли е информация за звеното в съответната администрация, издадени от органа. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път. Има ли публикуван списък на общите административни актове, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация.

Публикувани ли са в Интернет страницата отчети за дейността, комисия за стокови борси и тържища.

Основни отговорности и приоритети

Потребителите не печелят, защото цената на стоката, която се предлага е пазарна, посочи Едуард Стойчев. Има ли информация списък за поддържаните от институцията регистри и бази данни? От 10 години глобите на ДКСБТ постъпват в републиканския бюджет, а не са за издръжка на комисията, посочи нейният председател Едуард Стойчев.

  • Закриването на комисията ще създаде вакум, който не може да се запълни с прехвърляне на функциите на Министерство на земеделието и храните, на Агенцията за безопасност на храните.
  • Резултати по индикатори.
  • Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове?
  • Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл.

Публикувана ли е разяснителна информация за упражняването на правото на информация. За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност лв. Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури по обществени поръчки. Десет инспектори направиха проверки при от служители на Агенцията за бизопасност на храните. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата. Комисия за стокови борси и тържища в сайта От 10 години глобите на ДКСБТ постъпват в републиканския бюджет, посочи нейният председател Едуард Стойчев.

Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки на институцията? Сравнителен рейтинг. Случаи и дела Лични данни Тайните Публикации. За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност лв.

Има ли публикувани докладите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки. Във "Вътрешните правила за достъп до информация". Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията.

Свързани въпроси.


Facebook
Twitter
Коментари
Аниел 07.07.2019 в 21:38 Отговор

Предоставени данни.

Оставете коментар

© 2015-2020 gobayou.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.