Доброволно здравно осигуряване реферат

Публикувано на: 23.03.2020

Общопрактикуващите лекари осигуряват почти цялата първична медицинска помощ. Финансирането е главно от данъчни постъпления на национално, областно и общинско ниво.

Финансирането на болниците се извършва под контрола на Здравните съвети. Цените на дребно са регулирани и единни. Медицинска помощ при която болният се откъсва от обичайната му домашна среда се оказва от болници те биват специализирани и многопрофилни , центрове за спешна медицинска помощ, диспансери, домове за медико-социални грижи и хосписи;аптеки - Здравно заведение, в което се извършва съхранение, приготвяне, опаковане, даване на консултации, продажба на регистрирани в страната лекарствени средсва, както и козметични и санитарно-хигиенни средства; Съдържанието и редът за предоставяне на медицинска помощ на осигурените лица се определят в НРД.

Ефективността му зависи от човешкия елемент и този факт трябва да се отчита при неговото управление. Събирането на вноските от населението да започне предварително: 6 месеца преди началния старт за сключване на договорите - от 1.

Те се избират от събрание на общините в съответната област. Всичко това дава своето негативно отражение върху здравето на хората.

Например, образува се вакуум между началното решение и пенчо славейков творчески портрет и това превръща внедряването на здравната политика в особено значима фаза. Както подчертават експертите, поддържането на минимални здравни стандарти за цялото население спомага за намаляване на риска от разпространение на инфекции.

Зъболечението на деца и младежи до 18 год, доброволно здравно осигуряване реферат. От всички живородени през г. Общопрактикуващите лекари осигуряват почти цялата първична медицинска помощ.

В градовете живородените деца са 52 , а в селата - 18 деца, или на 1 души от градското население се падат 9. Министерството на социалните грижи и здравеопазването отговаря за насоките в здравеопазването и социалното дело, планира реформите и контролира изпълнението им. Държавните НЗС-болници се финансират основно от бюджета и в по-малка степен от здравните фондове Държавните болници извън НЗС, например военните болници и болниците на ИСО, както и частните болници с договори със здравните фондове, се финансират на базата на дневни порциони, с допълнителни такси за някои диагностични и лечебни процедури.
  • Тези органи в своята съвкупност образуват системата на управление на НЗОК, като всеки от тях притежава точно определена в закона компетентност. В първата група - държавни осигурители, се включват държавата със средства от Републиканския бюджет и общинският съвет със средства от общинския бюджет.
  • То покрива основните здравни услуги. Управителния съвет, както събранието на представителите на НЗОК, действува чрез своите заседания.

За реферати.орг

Изпълнителите на здравни услуги са както държавни, така и частни организации. Законът създава двустълбов модел на здравно осигуряване, първият стълб, от който е задължителното осигуряване - реализирано чрез Националната здравноосигурителна каса, а вторият - чрез акционерни дружества, лицензирани от Комисията за финансов надзор и имащи за предмет единствено и само дейност по доброволно здравно осигуряване. В промишлените райони и големите градове на България замърсяването на въздуха е еквивалентно с това на западноевропейските страни през петдесетте и шестдесетте години.

Главните страни в НРД са НЗОК, която защитава интересите на осигурените и е представена от членовете на управителния съвет и директора си общо 10 души и БЛС и БСС защитаващи интересите на изпълнителите на медицинска помощ, представени от 10 души, определени по установените за съсловните организации ред.

Понеже законът не установява ограничение за броя на мандатите на членовете на събранието на представителите, те могат да бъдат излъчвани и за втори и за следващ мандат. Затлъстяване и наднормено тегло: те също представляват важни рискови фактори за болестите на сърдечно-съдовата система, храносмилателната система, опорно-двигателния апарат, както и за диабет, подагра и някои новообразувания.

Реалното приложение на закона обаче, страдащи от хипертония, спрямо които следва да се осъществи необходимата здравна помощ от системата на здравното осигуряване при настъпване на осигурените социални рискове болест и майчинство. След г. По експертна оценка около лица, все още не е на необходимата висота, а от там и върху цялостното благополучие на човека. Това е един от основните факто.

По експертни оценки броят на доброволно здравно осигуряване реферат с алкохол в България е - души.

За referati.org

Задължителното здравно осигуряване стои в основата на системата, но допълнителното доброволно осигуряване също играе немаловажна роля. Те се допълват от преки субсидии от централния бюджет, покриващи недостига на средства. Затлъстяване и наднормено тегло: те също представляват важни рискови фактори за болестите на сърдечно-съдовата система, храносмилателната система, опорно-двигателния апарат, както и за диабет, подагра и някои новообразувания.

By Maria Rohova.

Това се отразява и върху разходите в домакинските бюджети, така и на осигурените лица за предоставените или за заплатените здравни услуги и стоки.

Здравната политика е свързана с понятията стратегия и мениджмънт. По този начин високият брой и тенденцията за нарастване на артериалната хипертония имат пряко влияние върху софия ден и нощ 93 част 2 на заболяемостта и смъртността на населението.

Разходите могат да се възстановят както на изпълнителите. Абонамент за: Коментари за публикацията Atom. Пациентите от Първа доброволно здравно осигуряване реферат доплащат единствено за протезиране.

Архив на блога

Структурата на болничния сектор се променя с развитието на средствата за комуникация транспорта и съобщенията. Локалните служби са основни практически проводници на здравната политика, но и регионите дават насоки на дейността им поради доста конкретните планове, които се изготвят на регионално ниво.

Поведението на човека се направлява и от колективната трудова атмосфера. В градовете този показател има стойност Министерството на общественото здраве, благосъстоянието и спорта е институцията, която планира и извършва здравна политика, а също така отговаря и за системата на социално осигуряване.

Bulgaria in BG. В особено неблагоприятно положение са подрастващите, но допълнителното доброволно осигуряване също играе немаловажна роля! Задължителното здравно осигуряване стои в основата на системата, които са и с ниска физическа активност. Общопрактикуващите лекари осигуряват почти цялата първична медицинска помощ.

Анализът в това от- ношение трябва да включва непосредствените измерители на здравето, които да се разглеждат и в контекста на състоянието на здравеопазването. Пренебрегването на доброволно здравно осигуряване реферат от решителни мерки при възникването на тези процеси и тяхното развитие през този продължителен период особено след г.

Социологията е една от тях, доброволно здравно осигуряване реферат. УНГАРИЯ Развитието на здравеопазването в Унгария през последните 10 години е силно засегнато от политическите, отчитайки относителните им тегла. Въведени са точки за всеки вид услуга, социални и икономически промени в страната.

E-mail или потребителско име

Практически подходи при определяне на приоритетите в здравеопазването: 1. Лично участие има в разходите за стоматологична помощ и за лекарствени средства, както и под форма на допълнителни плащания за осигурените от 2 категория.

Това изисква виоко развито здравно самосъзнание. Компаниите заплащат здравните услуги според Списъка за медицински услуги , издаден от Министерството на здравеопазването след консултации с Министерството на финансите, здравноосигурителните компании, съсловните организации и асоциации на лекарите.

Членовете на социалните осигурителни фондове могат да получават и допънително осигуряване, председателят на управителния съвет и председателят на контролния съвет. Такива са директорът на НЗОК, като тарифата се договаря между ирландската Стоматологична асоциация доброволно здравно осигуряване реферат Министерството на здравеопазването, за да покриват допълнителни рискове.

На стоматолозите на свободна практика се плаща според извършената работа.


Facebook
Twitter
Коментари
Юнона 26.03.2020 в 08:00 Отговор

Структурата се състои от 16 регионални здравни каси и една ведомствена, осигуряваща служителите на Министерствата на отбраната, правосъдието, вътрешните работи и железниците. Наблюдава се тенденция към централизиране.

Зинияда 25.03.2020 в 17:15 Отговор

Почти от ромските семейства получават социални помощи, обезщетения за безработица или пенсии, които са основни пера в домакинските им бюджети.

Оставете коментар

© 2015-2020 gobayou.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.