Справка по чл73 от зддфл срок за подаване

Публикувано на: 29.07.2019

Виолета Георгиева БГ е забранено. Собственост и право.

Изключват се доходите, подлежащи на деклариране по реда на чл. Кои са лицата, които са задължени за подават справка по чл. Предстоящи учебни семинари Проведени учебни семинари За нас Контакти Заявки за семинари Правила за защита на личните данни. ЕПИ Счетоводство и данъци. Колкото и прецизни да са действията на една компания и колкото настойчиво да е ръководството

Съгласно ЗДДФЛ ако букмейкърският пункт организира хазартни игри, или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, данните се записват на отделни. Юлиана Атанасова. Ако на едно физическо лице са изплатени доходи с различен код.

БГ е забранено. При ползване на данъчното облекчение за млади семейства местните физически лица могат да приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл.

Очаквани заглавия. В резултат на направената промяна в чл.
  • Здравейте, продавам GSM-и втора употреба, които закупувам от случайни хора, трябва ли за всеки закупен от мен телефон от случаен човек да подавам такава справка по чл.
  • Сподели този пост в.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА ПО ЧЛ.73, АЛ.1 ОТ ЗДДФЛ

В тези случаи се посочва адресът на наетото недвижимо имущество в режим на етажна собственост. Предоставена е нова възможност за извършване на корекции на справките по чл. Направена е корекция във връзка с удържането на данък при извършено скрито разпределение на печалбата. Намалени са документите, които се изискват при ползване на данъчното облекчение за млади семейства След направената промяна в чл.

БГ е забранено. Променени са правилата за едноличните търговци, които не извършват дейност през годината във връзка с неподаване на годишен отчет за дейността.

  • Виолета Георгиева Съгласно ЗДДФЛ ако букмейкърският пункт организира хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта, или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и ако годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава лв.
  • Корекции в справката по чл.

При ползване на данъчното облекчение за млади семейства местните физически лица могат да приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. Компютърни продукти ЕПИ. Една от тях е изготвяната на основание чл. Счетоводство, данъци и право. Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от Необлагаеми доходи по чл.

Начин на подаване на данните и особености.

Бърза ПОРЪЧКА

Следва да се има предвид, че в случаите на продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, доходите се включват в справката за данъчната година на прехвърлянето им, то есть независимо от това дали доходът е изплатен, или не чл. Уточнявам, че двете фирми - на наследодателя и на поелия наследството , са с различен Булстат. Въведен е начален момент за подаване на годишната данъчна декларация Изцяло нов момент, в резултат на промяна в чл.

Съдържание на справката и указания за попълване на данните. Пълен достъп в КиК Инфо. Ще уточним, че изключението по чл. Една от тях е изготвяната на основание чл. Тагове справка по чл.

Бюлетин Акаунтинг Нюз

За изплащането на дивиденти след новите промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой Вчера На Ако даден доход не е сред изброените в чл. Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра. Според новата редакция лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от лв. ЕПИ Собственост.

  • Защо да изберете ЕПИ?
  • Бонка Вълкова
  • Отговаря доц.
  • Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания.

ЕПИ Нормативни актове. Съдържание Подбрани статии. За доходи с кодове и брутният размер на доходите за всички физически лица се посочва на един ред.

Собственост и право. Справката се подава от името на платеца на доход и е носител на информация за изплатения доход на всяко едно физическо лице през отчетната година. Най-четени статии Защита на личните данни Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от Корекции в справката по чл.

Промените в гражданския процесуален кодекс. След направената промяна в чл. Тагове справка по чл.

Отговаря доц. В колона 2 се отбелязва с "да" или "не" обстоятелството дали съответното физическо лице е чуждестранно за България. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация.


Facebook
Twitter
Коментари
Унчо 07.08.2019 в 14:53 Отговор

Следва ли това лице да бъде включено в Спр. Много е важно да се уточни, че независимо дали лицето е поискало издаване на служебна бележка, или не, то вече няма да има ангажимент да я прилага към годишната си данъчна декларация.

Чвор 30.07.2019 в 14:24 Отговор

Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания.

Оставете коментар

© 2015-2020 gobayou.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.